ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประฒษณเมิน พ.ศ.๒๕๖๓

แผนผังยุทธศาตร์.pdf

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........