ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


โครงการอบรมผู้นำทางศาสนพิธีทางศาสนา

 

 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

ดงลิงเกมส์ 62 กองการศึกษา article
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลดงลิง 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวขน
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลดงลิง 2562 article
เทศบาลตำบลดงลิงเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........