ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

 

บันทึกข้อความ-29042565.pdf

เทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ2564 (ครึ่งปีงบประมาณ)

บันทึกข้อความ06052564.pdf

บันทึก06052564.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........