ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 แผนผังกำหนดความรับผิดชอบงานเทศบาลตำบลดงลิง.pdf

ลำดับขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

ศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงาน.pdf

คำสั่งหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานร้องเรียน

 

คำสั่งหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานร้องเรียน05082564.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........