ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงบประมาณ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด_1-6 ปี 63.pdf

 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ2562.jpg

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผ้วจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (์Nr-Preblend)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาางโครงการจ้างเหมาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นดินทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr - vPreblend).pdf

รายงานการจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562.pdf

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ผด_1-6ปีงบประมาณ62.pdf

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ62 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ.pdf

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒,๓,๔25122561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ หมู่ที่ ๒,๓,๔.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 หมู่ 2 หมู่ 3.pdf Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-840971-2........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........