ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลดงลิง

 

เทศบาลตำบลดงลิงน่าอยู่   

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนแบบภาคภูมิใจ

ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

แผนยุทธศาสตร์ 2562-2565.pdf

                                           Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........