ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน และนักเรียน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่15
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมปลูกต้นไม้
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลดงลิง 2561 article
เทศบาลตำบลดงลิงเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 article
งานกีฬาประจำปี 2560 "ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 article
กิจกรรมวันพ่อ article
บ้านเทพสุดากาชาด
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
กิจกรรม วัน แม่ 12 สิงหาคม
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........